PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI
Vi ste ovdje: Naslovnica - Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO U RAZVOJNOM ODJELU

09.02.2018.

Dana 9. veljače 2018. godine raspisan natječaj za radno mjesto - stručni suradnik u razvojnom odjelu lokalne razvojne agencije - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Uprava Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. dana 9. veljače 2018. godine raspisuje:

 

                NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO U RAZVOJNOM ODJELU

                                       STRUČNI SURADNIK/-CA

                 

Broj traženih radnika: 1 (jedan)

 

Opis posla:

 • analiza i razrada projektnih ideja,
 • razrada troškova i proračuna projekta,
 • sudjelovanje u izradi projektnih aplikacija (poslovni plan, studija izvodljivosti i svi prateći dokumenti), sudjelovanje u pripremi i provedbi postupka nabave,
 • kontinuirano praćenje objave natječaja,
 • komunikacija sa klijentima, partnerima i nadležnim tijelima,
 • praćenje relevantnih operativnih i strateških dokumenata,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata,
 • ostali administrativni i uredski poslovi vezani uz poslovanje.

 

Mjesto rada: sjedište LRA – PCP d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac

 

Vrsta zaposlenja: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, na određeno u trajanju 3 (tri)  mjeseca uz probni rad 1 (jedan) mjesec

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • punoljetnost,
 • visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja,
 • odlično poznavanje rada na računalu (naglasak na iznimno dobrom poznavanju rada u MS Office programskom paketu),
 • vozačka dozvola „B“ kategorije i aktivno korištenje osobnog automobila,
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 godine.

 


Poželjne osobine:

 • proaktivnost,
 • komunikativnost,
 • inicijativa,
 • vještine rješavanja problema,
 • spremnost za suradnju u timu,
 • odgovornost i savjesnost,
 • narativne vještine na hrvatskom i engleskom jeziku,
 • kontinuirana želja za znanjem i vlastitim razvojem,
 • analitičko promišljanje.

 

Prednost:

 • Mogućnost korištenja privatnog osobnog automobila u poslovne svrhe uz nadoknadu troškova,
 • Kandidati s iskustvom iz područja EU fondova.

 

Uz pisanu zamolbu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • presliku domovnice,
 • životopis,
 • dokaz o završenom obrazovanju (preslika diplome),
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslika osobne iskaznice
 • elektronski ispis iz evidencije mirovinskog osiguranja
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • dokazi kojima se potvrđuje pravo prednosti kod zaposlenja.

 

Prijavu s traženom natječajnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 16. veljače 2018. godine do 14:00 sati, e-mailom na adresu: direktor@pc-pakrac.hr, poštom preporučeno ili neposrednom predajom na adresu Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, 34 550 Pakrac s naznakom „Natječaj za stručnog suradnika“.

 

Osoba koja ima pravo prednosti kod zaposlenja prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ga dokumentirati potrebnim dokazima, u kom slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:

1)        Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“, broj 121/2017)

2)       Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji udovolje formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na pismenu provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju natječaja.

 

LRA – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Download