PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI
Vi ste ovdje: Naslovnica - Partneri

LAG Zeleni trokut

Lokalna akcijska grupa „ZELENI TROKUT“osnovana je 26. ožujka 2012. godine, kao neprofitna i nezavisna udruga od strane 15 osnivača iz javnog, gospodarskog i društvenog sektora. LAG se nalazi na rubnim dijelovima Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije, a pokriva područje tri grada: Lipika, Pakraca i Novske, koji zajedno imaju preko 28.230 stanovnika i protežu se na nešto više od 889.82 km² . Navedena područja imaju zajedničke osobine, probleme i ciljeve, a realizacija projekata na istima ima višestruki značaj posebice s gospodarskog i socijalnog aspekta.

LAG „ZELENI TROKUT“ osnovan je s ciljem promocije održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području kojega LAG obuhvaća, korištenjem LEADER pristupa za razvoj ruralnih područja, koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu „odozdo prema gore“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga će se spajanjem ovih triju gradova u jednu cjelinu lakše prepoznati i maksimalno iskoristiti i unaprijediti već postojeći potencijali i osobitosti područja LAG-a, te zajedničkim aktivnostima osmisliti i potaknuti projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja.

Područje LAG-a ima trajnu i vrijednu osnovu za autohtoni gospodarski razvoj, te brojne potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma, a posebno se tu ističu rijeka Pakra te važni sakralni objekti i brojne povijesne građevine na području grada Pakraca, Novljansko jezero na području grada Novske, te ljekoviti termalni izvori na području grada Lipika. Osim kvalitetnih poljoprivrednih i šumskih površina, prirodnih vrijednosti i resursa, ekološki čistih prostora, važni potencijali ovoga područja su ljudi, geografsko-prometni položaj, te stvorena infrastruktura. Povezivanjem javnog, privatnog i društvenog sektora, uz iskorištavanje svih prirodnih i ljudskih resursa na principu zajedništva, naći će se najkraći put do gospodarskog razvoja ovoga područja.

Lokalna akcijska grupa Zeleni trokut